Nihil novi sub Sole.
Nic nowego pod Słońcem.
Przynajmniej dla Narodowych Socjalistów.

Advertisements